Blog

BAĞIRSAK KAYNAKLI HASTALIKLARDA DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ; GAPS DİYETİ

YOKSA BAĞIRSAK KAYNAKLI BİR HASTALIĞA MI SAHİPSİNİZ?

Pek çok psikolojik (otizm, epilepsi, öğrenme güçlükleri, şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, yeme bozuklukları vb.) ve fizyolojik rahatsızlıkların (TİP 1 DM, haşimato, çölyak, sedef hastalığı, ALS, MS, römotoid artrid gibi otoimmun hastalıklar, astım, egzema, çeşitli alerjiler, gıda intoleransları, Crohn’s hastalığı, fibromiyalji, kronik yorgunluk vb.) sağlıklı olmayan bağırsaklarla bağlantıları olduğu düşünülmektedir.

Bağırsaklar görevini iyi yapamadığında; vücuda enerji sağlamaktan çok toksin oluşturma kaynağına dönüşmekte ve bu durum da pek çok organ ve sisteme zarar verebilmektedir.

Bağırsakların sağlıklı çalışması ise sağlıklı bağırsak florası ile mümkündür. Antimikrobiyal ilaçlar, aşılama, temizlik ürünlerinin yoğun şekilde kullanımı, fazla şekerli ve rafine ürünlerle beslenme, stres, yorgunluk gibi modern yaşama dair değişimler, bağırsak florasını olumsuz yönde etkiler. Bağırsak florasının bozulması (faydalı bakterilerin azalması, patojen bakterilerin artması), zamanla bağırsak duvarının hasar görmesine ve bağırsak geçirgenliğinin artışına sebep olur. Bu durumda çevreden gelen her türlü toksik madde, bağırsak duvarını geçerek beyin ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarına zarar verir.

GAPS DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

GAPS (Bağırsak ve Psikoloji Sendromu) tedavi protokolü, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların temelinde yatan, hasarlı bağırsak duvarının iyileşmesine yönelik doğal bir tedavi metodudur. Bu sayede yukarıda saymış olduğumuz hastalıkların tedavi edilmesi amaçlanmaktadır.

GAPS tedavisi diyet, besin destekleri ve detoksifikasyon olmak üzere 3 bileşenden meydana gelmektedir.

GAPS DİYETİ

GAPS diyeti, tedavinin temelini oluşturmaktadır ve birkaç aşamada yapılmaktadır. Genel olarak diyette patojen bakterileri besleyen, toksik etkiler oluşturabilecek besinler (şeker, tüm nişasta bazlı yiyecekler, laktoz içeren besinler, işlenmiş gıdalar...) çıkarılır, faydalı bakterilerin sayılarının artmasına yönelik fermente yiyecekler ve probiyotikler ile bağırsak duvarını iyileştirici doğal et suları kullanılır. Diyette yer alan bütün besin maddelerinin ayrıca doğal ve organik olması da büyük önem taşımaktadır.

Bu tedavi protokolü, özel sertifikasyon eğitimi almış doktor ve diyetisyenler tarafından uygulanmaktadır ve diyete başlamadan önce mutlaka uzman desteği alınmalıdır.